Mobile Home 9

Any: 1996

Autor: Anne Hille  –  Essen (Alemanya), 1968

La funcionalitat com a construcció humana és el tema essencial de l’obra de l’autora. Per aquesta raó empra formes reduïdes d’objectes i estris quotidians que fan referència a formes humanes d’organització i pensament, i alhora donen informació sobre el procés d’apropiació del món, “l’organització del món” segons aspectes cognitius i funcionals.

És per això que a través d’un canvi de context, dona a aquests aspectes originalment funcionals, la seva pròpia vida subjectiva.

La funcionalidad como construcción humana es el tema esencial de la obra de la autora. Por esta razón utiliza formas reducidas de objetos y enseres cotidianos que hacen referencia a formas humanas de organización y pensamiento, a la vez, dan información sobre el proceso de apropiación del mundo, “la organización del mundo” según aspectos cognitivos y funcionales.

Es por eso que, a través de un cambio de contexto, da a estos, aspectos originalmente funcionales, su propia vida subjetiva.

Text in english

Texte en français