Laberinto

Any: 1993

Autor: Karina Gajón i Alfredo Bueno

Laberint és un joc de línies verticals representades per tubs de ferro cilíndrics que creixen en una base de formigó i té una doble funció: l’estètica i de contemplació, i la que dona el fet de situar-se a nivell del sòl, cosa que convida a tocar-la, a accedir-hi, a ser part de l’obra, sentint sensacions noves de les quals no es gaudeix amb la simple contemplació.

Una situació nova, sobretot per als nens, que jugant aprenen a veure i a sentir allò que és una escultura, tradicionalment inaccessible.

«Laberint» es un juego de líneas verticales representadas por tubos de hierro cilíndricos que emergen de una base de hormigón con doble función: una estética y de contemplación y otra para permitir al visitante que forme parte de la escultura, invitándole a tocarla, acceder a ella y sentir nuevas sensaciones que normalmente no se experimentan con la simple contemplación.
La nueva situación permite, especialmente a los niños, aprender jugando con una escultura, algo que tradicionalmente es inaccesible.

Labyrinth is a set of vertical lines represented by cylindrical iron tubes that are on a concrete base that has a double function: aesthetics and contemplation, and the possibility of forming part of the sculpture, inviting the user to touch it, access it and be part of the sculpture, having new sensations that can not be enjoyed with simple contemplation.
The new situation allows, especially to the children, to learn by playing with a sculpture, something traditionally inaccessible.

Labyrinthe est un jeu de lignes verticales représentées par des tubes en fer cylindriques qui poussent sur une base en béton et qui a une double fonction : l’esthétique et de contemplation et, celle qui lui donne le fait de se situer au niveau du sol, ce qui invite à le toucher, à y accéder, à faire partir de l’œuvre, en ayant des sensations nouvelles qu’on ne peut pas avoir avec la simple contemplation.

Une situation nouvelle, surtout pour les enfants qui, en jouant apprennent à voir et à sentir ce que c’est une sculpture traditionnellement inaccessible.