House for two

Any: 1995

Autor: Michael Schoenholtz  –  Duisburg (Alemanya), 1937

L’escultura va ser projectada com una instal·lació dins de la vila de Calaf, vinculada a l’arquitectura, però amb una arquitectura que no es pot utilitzar.

El títol fa referència a un habitatge però, alhora, les dimensions d’aquesta “casa” demostren clarament la inutilitat d’aquesta arquitectura. Es tracta més aviat de construir una casa de fantasia, amb un concepte diferent, inspiracions diverses, un lloc de discurs.

Tot el material prové de la zona de Calaf.

La escultura fue proyectada como una instalación dentro de la villa de Calaf, vinculada a la arquitectura, pero com una arquitectura que no su puede utilizar.

El titulo hace referencia a una vivienda, pero a la vez, las dimensiones de esta “casa” demuestran claramente la inutilidad de esta arquitectura. Se trata más de construir una casa de fantasia con un concepto diferente, inspiraciones diversas, un sitio de discurso.

Todo el material proviene de la zona de Calaf.

Text in english

Texte en français