Tricicle

Any: 1995

Autor: Grup de calafins

En la tercera trobada Internacional d’Escultors de Calaf, l’any 1995, un grup de calafins, artistes locals fora de concurs, van fer la seva aportació escultòrica amb la presentació d’aquesta joguina universal gegant feta amb ferro.

En el tercer encuentro Internacional de Escultores de Calaf, el año 1995, un grupo de calafines, artistas locales fuera de concurso, hicieron su aportación escultórica con la presentación de esta joya universal gigante hecha de hierro.

Text in english

Texte en français