Temporalitat

Any: 1996

Titol: Raquel Garcia – Malgrat de Mar, 1972

Unió de cel i terra. Ascendent i descendent.

Mitjançant la vertical: la forma més nítida de la finita i càlida possibilitat de moviment. Moviment de la vida, temps. Temporalitat.

Reflectida en l’aigua, com a font i origen que va consumint la pedra.

Amb el temps.

Temps de la vida.

Unión entre cielo y tierra. Ascendiente y descendiente.
A través de la vertical, la forma más nítida de la finita y cálida posibilidad de movimiento. Movimiento de la vida, tiempo. Temporalidad.
Reflejada en el agua, como fuente y origen que va consumiendo la piedra.
Con el tiempo.

Tiempo de vida.

Tiempo de vida.

Union of heaven and earth. Ascending and descending.
Using the vertical: the sharpest form of the finite and warm possibility of movement. Movement of life, time.
Temporality.
Reflected in water, as a source and origin that consumes the stone.

Over time.

Time of life.

L’union du ciel et de la terre. Ascendant et descendant.

En utilisant la verticale : la forme la plus nette de la possibilité finite et chaleureuse possibilité de mouvement. Mouvement de vie, temps. Temporalité.

Reflété dans l’eau, comme une source et une origine qui consume la pierre.

Avec le temps.

Temps de vie.