Temporalitat

Any: 1996

Titol: Raquel Garcia – Malgrat de Mar, 1972

Unió de cel i terra. Ascendent i descendent.

Mitjançant la vertical: la forma més nítida de la finita i càlida possibilitat de moviment. Moviment de la vida, temps. Temporalitat.

Reflectida en l’aigua, com a font i origen que va consumint la pedra.

Amb el temps.

Temps de la vida.

Unión de cielo y tierra. Ascendente y descendente.

Utilizando la vertical: la forma más nítida de la finita y cálida posibilidad de movimiento. Movimiento de vida, tiempo.

Temporalidad.

Reflejada en el agua, como una fuente y origen que va consumiendo la piedra.

Con el tiempo.

Tiempo de vida.

Text in english

Texte en français