Space Time

Any: 1995

Autor: Yuko Kurihara – Tòquio (Japó), 1963

L’espiral acolorida ens remet a l’origen de tota creació, tot parteix d’un punt i es desenvolupa engrandint-se per l’univers, una visió complexa i canviant de la vida.

En el centre hi ha un camí, potser el nostre, que transversalment interactua per damunt dels sistemes i paràmetres en els quals habitem normalment.

L’autor dona la llibertat que cadascú expressi l’impacte que l’escultura causa en el seu conscient i, per tant, extregui les seves pròpies impressions.

La espiral coloreada nos remite al origen de toda creación, todo parte de un punto y de desarrolla agrandándose por el universo, una visión compleja y cambiante de la vida.

En el centro hay un camino, tal vez el nuestro, que transversalmente interactúa por encima de los sistemas y parámetros en los cuales habitan normalmente.

El autor da la libertad que de cada individuo exprese el impacto que la escultura causa en su consciente y por tanto, extraiga sus propias impresiones.

Text in english

Texte en français