Simfonia per a morts

Any: 1996

Autor: Linda Molleman – Ostend (Bèlgica), 1949

El títol “Simfonia” es basa en el joc dels laterals, que simbolitzen les notes musicals del pentagrama. La construcció superior de l’escultura travessa una placa de metall a la qual s’ha aplicat una estructura de línies que es correspon amb el moviment dels laterals.

”Per a morts” és, per tant, una simfonia en honor dels morts, a la seva memòria.

Situada davant una vista esplèndida de les muntanyes i turons de l’entorn, l’escultura obre un pas cap a la immensitat eterna dels morts que reposen dins el recinte.

El título de «Sinfonía» se basa en el juego de los laterales, que simbolizan las notas musicales del pentagrama. La construcción superior de la estructura cruza una placa metálica a la cual se le ha aplicado una estructura de líneas que corresponde con el movimiento de los laterales.
«Para los muertos» es, por tanto, una sinfonía en honor a los muertos, a su memoria.
Situada delante de una espléndida vista de las montañas y los montes del entorno, la escultura se abre camino hacia la inmensidad eterna de los muertos que descansan dentro del recinto.

The title “Symphony” is based on the game of the sides, which symbolize the musical notes of the Pentagram. The superior construction of the sculpture crosses a metal plate in which a structure of lines has been applied that corresponds to the movement of the sides.
“Death’s symphony” is, therefore, a symphony in honor of the dead, in his memory.
Located in front of a splendid view of the mountains and the hills of the surroundings, the structure opens to the eternal immensity of the dead resting within the enclosure.

Le titre “Symphonie” est basé sur le jeu des côtés, qui symbolisent les notes musicales de la portée. La construction supérieure de la sculpture traverse une plaque en métal sur laquelle a été appliquée une structure de lignes correspondant au mouvement des côtés.

“Pour les mots”, c’est donc une symphonie d’honneur des morts, dans la mémoire.

Située devant une vue splendide des montagnes et des collines des alentours, la structure ouvre un passage vers l’immensité éternelle des morts qui reposent dans l’enceinte.