El Penell

Any: 1996

Autor: Ramon Sala Coy  –  Calaf

L’artista calafí pretén fer una síntesi de la naturalesa en els seus tres regnes. Emergint d’allò més gràvid (terra), passant pel regne vegetal (fulles-fruits), fins al regne animal, el més alat (oreneta-penell).

Igualment s’intenta mostrar l’equilibri de la natura, que és majoritàriament simètrica, amb alternances de pes-contrapès en el fullatge.

L’acolorit és significatiu del procés de gradual pigmentació dels fruits, des de l’estat lletós-blanc, cap a tons cada cop més intensos.

Unir natura i art era l’objectiu.

El artista calafino pretende realizar una síntesis de la naturaleza en sus tres reinos. Emergiendo desde lo más grávido (tierra), pasando por el reino vegetal (hojas y frutos), hasta terminar en el reino animal, el más elevado (golondrina-veleta).
Se intenta mostrar el equilibrio de la naturaleza, principalmente simétrica, con alternancia de pesos y contrapesos en el follaje.
El colorido es significativo del proceso gradual de pigmentación de las frutas, desde el estado blanquecino hacia un color cada vez más intenso.
El objetivo era unir arte y naturaleza.

The artist born in Calaf intends to make a synthesis of nature in its three Kingdoms. Emerging from the most gravid (ground), passing through the vegetable kingdom (leaves and fruits), and ending in the animal kingdom, the highest (swallow-vane).
It also tries to show the equilibrium of nature, which is mainly symmetrical, with alternations of weight-counterweight in the foliage.
The color is also significant of the process of gradual pigmentation of the fruits, from the whitish color, towards increasingly intense tones.
The goal was to unite nature with art.

L’artiste “calafin” prétend faire une synthèse de la nature dans ses trois royaumes. En émergeant de la plus grasse (terre), passant par le règne végétal (feuilles et fruits) jusqu’au règne animal, le plus ailé (hirondelle-girouette).

On essaie également de montrer l’équilibre de la nature, qui est majoritairement symétrique, avec des alternances poids-contrepoids dans le feuillage.

Le coloris est significatif du processus de pigmentation des fruits, de l’état laiteux-blanc, vers des tons de plus en plus intenses.

Joindre la nature et l’art était le but.