Lluita del Fènix amb el Crepuscle

Any: 1993

Autor: André Martus –  Kirlach (Alemanya) 1964

Homenatge al mite del Fènix, el símbol de l’eterna resurrecció, l’esperança de qualsevol individu en un món espiritualment empobrit.

La foguera, base de la peça, sobre la qual es manté en equilibri l’Auge, representada com una escala aparentment poc sòlida, coronada per un niu, el final de qualsevol esforç. Es tanca el cercle, assenyalant el lloc des d’on el niu es converteix en una nova foguera que permet, com el Fènix, deixar pas a un nou començament.

Homenaje al mito del Fénix, el símbolo de la eterna resurrección, la esperanza de cualquier individuo en un mundo espiritualmente empobrecido.

La hoguera, la base de la pieza sobre la cual se mantiene el equilibrio l’Auge, representada como una escalera aparentemente poco sólida, coronada por un nido, el final de cualquier esfuerzo. Se rompe el circulo, señalando el sitio des de donde el nido se convierte en una nueva hoguera que permite, como el Fénix dejar paso a un nuevo inicio.

Text in english

Texte en français