Esquelets crisàlida

Any: 1994

Autor: Albert Casañé – Hospitalet de Llobregat, 1961

Sinuoses línies de ferro perforades on les ombres s’hi filtren dins la immensitat de l’espai per projectar-se en la paret de pedra.

Tridimensionalitat com a receptacle de fragilitat i, a la vegada, consistència. Formes simples que contenen un missatge complex que envolta una reflexió sobre el misteri de l’origen i la força de la creació.

Estructures lleus i de dolça fragilitat, com coladors totèmics que s’apropien de les lleis físiques de la gravetat i ens empenten cap a l’infinit, més enllà del pur plaer visual.

Sinuosas líneas de hierro perforadas donde las sombras se filtran dentro de la inmensidad del espacio para proyectar en la pared de piedra.

Tridimensionalidad como receptáculo de fragilidad y, a la vez, consistencia. Formas simples que contienen un mensaje complejo que rodea una reflexión sobre el ministerio del origen y la fuerza de la creación.

Estructuras leves y de dulce fragilidad, como coladores totémicos que se apropian de las leyes físicas de la gravedad y nos empujan hacia el infinito, más allá del puro placer visual.

Text in english

Texte en français