Espacio circular abierto

Any: 1994

Autor: Cristoph Mertens – Berlín (Alemanya) 1966

Un espai perfectament circular dins un cub quadrat.

Entrant en un espai circular, l’espectador experimenta una sensació desconeguda. L’efecte de l’ espai no varia només amb els diversos espectadors, sinó també en ell mateix. En diferents moments es poden experimentar al mateix lloc sensacions distintes o, fins i tot, contraposades. L’un es podria sentir atapeït i reprimit i l’altre, amb seguretat. En aquest espai tranquil el món exterior es deixa, i aleshores, el lloc es transforma en un refugi, un espai per descansar i meditar.

Un espacio perfectamente circular dentro de un cubo cuadrado.
Al entrar en un espacio circular, el espectador experimenta una sensación desconocida. El efecto del espacio no varía solo con los distintos espectadores, sino también con él mismo. En diferentes momentos podemos experimentar distintas sensaciones, llevando a ser contrapuestas. Uno podría sentirse apretado y agobiado y, el otro, seguro. En este espacio tranquilo, el mundo exterior se disuelve y, entonces, el lugar se transforma en un refugio, en un espacio para descansar y meditar.

A perfectly circular space inside a square cube.
When entering a circular space, the spectator experiences an unknown sensation. The effect of the space not only varies with the different spectators, even in the same one. At different times you can experience different sensations and even, contested. One may feel overwhelmed and repressed, and the other, however, can feel secure. In this quiet space the outside world dissolves, and then, becomes a refuge, and a place to rest and meditate.

Un espace parfaitement circulaire dans un cube carré.

En entrant dans un espace circulaire, le spectateur éprouve une sensation inconnue. L’effet de l’espace ne varie pas seulement avec les différents spectateurs, sinon aussi dans celui-ci. À différents moments, on peut y ressentir des sensations dissemblables et même, des sensations opposées. L’un pourrait se sentir serré et refoulé et l’autre, en sécurité. Dans cet espace tranquille, le monde extérieur est laissé et alors l’endroit devient un refuge, un espace pour se reposer et méditer.