El castell

Les primeres referències documentals del castell de Calaf apareixen en el document de donació de la terra, atorgada per Borrell, bisbe de Vic, al levita Guillem de Mediona o Guillem d’Oló, fundador de Calaf, el 30 d’abril de 1015.

El conjunt que ens ha arribat fins avui ha patit diverses transformacions al llarg dels segles, des de la seva creació, decadència i restauració. En el moment de la seva construcció, s’alça al cim d’un petit turó al nord del nucli urbà, on també es va edificar l’església romànica de Sant Pere. El castell de Calaf es bastí al segle XI, tot i que l’aspecte actual és fruit de totes les reformes i modificacions que va patir en els diferents conflictes que es van succeir al llarg dels anys, fins que, finalment fou abandonat després de les guerres carlines del segle XIX. A partir d’aquí començà un greu procés de degradació que acabà l’any 2009 amb la rehabilitació integral del castell per destinar-lo a usos culturals i turístics.

El castillo

The castle