Destrucció - Construcció

Any: 1994

Autor: Agusti Penadés López

De la construcció rigorosa a la màxima destrucció.

Taulons de fusta perfectament alineats horitzontalment i acoblats en una composició vertical, pateixen un procés de trencament directe de la matèria, brutal, contundent, el caos, l’automatisme, el subconscient i el maximalisme.

Trencament del mur i construcció d’una nova societat, com la Natura, com la Humanitat, com la gran creació i perfecció còsmica conseqüència d’una terrible destrucció.

De la más rigurosa construcción a la máxima destrucción.
Tableros de madera perfectamente alineados en la horizontal y acoplados en una composición vertical, que sufren un proceso de rotura de la materia, brutal, contundente, caos, automatismo, subconsciente y maximalismo.
Rotura del muro y construcción de una nueva sociedad, como la Naturaleza, como la Humanidad, como la Gran Creación y la perfección cósmica consecuencia de una terrible destrucción.

From rigorous construction to maximum destruction.
Wooden planks perfectly aligned horizontally and coupled in vertical composition, undergo a process of breaking the matter, brutal, forceful, chaos, automatism, subconsciousness and maximalism.
Breakage of the wall and construction of a new society, such as Nature, Humanity, the Great Creation and the Cosmic Perfection as a result of a terrible destruction.

De la constriction rigoureuse à la destruction maximale.

Planches en bois parfaitement alignées horizontalement et couplées dans une composition verticale, souffrent d’un processus de partition directe de la matière, brutal, contondant, le chaos, l’automatisme, le subconscient et le maximalisme.

En brisant le mur et en construisant une nouvelle société, comme la Nature, comme l’Humanité, comme la grande Création et perfection cosmique conséquence d’une terrible destruction.