Destrucció - Construcció

Any: 1994

Autor: Agusti Penadés López

De la construcció rigorosa a la màxima destrucció.

Taulons de fusta perfectament alineats horitzontalment i acoblats en una composició vertical, pateixen un procés de trencament directe de la matèria, brutal, contundent, el caos, l’automatisme, el subconscient i el maximalisme.

Trencament del mur i construcció d’una nova societat, com la Natura, com la Humanitat, com la gran creació i perfecció còsmica conseqüència d’una terrible destrucció.

De la constricción rigorosa a la máxima destrucción.

Tablones de madera perfectamente alineados horizontalmente y acoplados en una composición vertical, sufren un proceso de partición directa de la materia, brutal, contundente, el caos, el automatismo, el subconsciente y el maximalismo.

Rompiendo el muro y construcción de una nueva sociedad, como la Naturaleza, como la Humanidad, como la gran creación y perfección cósmica consecuencia de una terrible destrucción.

Text in english

Texte en français