Cremallera

Any: 1994

Autor: Francisco López Muñoz

Utilitzant un concepte quotidià que a voltes fem servir, sense parar atenció, amb un acte reflex d’obrir i tancar, la cremallera és el motiu d’aquesta obra escultòrica que l’artista ha concebut com a mobiliari urbà i recreatiu.

En aquesta obertura a la vida, tothom hi és benvingut, els vilatans es retroben, conversen, els infants juguen. En definitiva, és un espai de comunicació, una invitació a la tertúlia i al descobriment.

Braços oberts a la concòrdia i a la interacció entre el ser humà i l’objecte artístic.

Utilizando un concepto cotidiano que a menudo utilizamos sin prestar atención, como un acto reflejo de abrir y cerrar, la cremallera es el motivo de esta obra escultórica que el artista ha concebido como mobiliario urbano y recreativo.
En esta abertura a la vida, todos son bienvenidos, los ciudadanos se reencuentran y conversan, y los niños juegan. En definitiva, es un espacio de comunicación, una invitación a la tertulia y al descubrimiento.
Damos la bienvenida a la concordia y a la interacción entre el ser humano y el objeto artístico.

Using a daily concept that we often use without paying attention, as a reflex act of opening and closing, the zipper is the inspiration for this sculptural work that the artist has conceived as urban and recreational furniture.
In this opening to life, everyone is welcome, the villagers meet and converse and the infants play. In short, it has become a space of communication, an invitation to the gathering and the discovery.
We welcome the harmony and the interaction between the human being and the artistic object.

En utilisant un concept quotidien qu’on emploie parfois, sans tenir compte, comme un réflexe d’ouverture et de fermeture, la fermeture Éclair est un motif de cette œuvre sculpturale que l’artiste a conçu comme un mobilier urbain et récréatif.

Dans cette ouverture à la vie tout le monde est bienvenu, les villageois se retrouvent, discutent, les enfants jouent. En définitive, un espace de communication, une invitation à la réunion entre amis et à la découverte.

Des bras ouverts à la concorde et à l’interaction entre l’être humain et l’objet artistique.