El convent de Sant Francesc

El convent de Sant Francesc va ser construït durant el segle XVIII en el mateix lloc on hi havia l’antic priorat de Sant Jaume, erigit el 1069.

L’any 1696, el consell municipal va demanar la presència dels frares a Calaf, presència que fou concedida per la duquessa de Cardona, Catalina Antònia, amb consentiment del bisbe de Vic. La vila va oferir el terreny i els diners necessaris per construir el convent, fent-se efectiva la possessió del terreny per part de l’ordre franciscà l’any 1715. El convent va ser inaugurat el 12 de setembre de 1729, tot i que l’església va ser acabada amb posterioritat.

Durant la Primera Guerra Carlina (1833 – 1840) el convent va ser sacsejat i incendiat, i la promulgació de les lleis desamortitzadores de Mendizábal comportaren l’exclaustració. A partir de 1835, el convent restà abandonat i patí un període d’ocupació militar arran les successives guerres carlines, la qual cosa va provocar la degradació contínua tant de l’edifici com del seu arxiu.

EL convento de San Francesc

The convent of San Francesc

Le couvent de San Francesc