Cadira Planetària

Any: 1996

Autor: Willem Nell  –  Lagendijk (Holanda) 1946

Un moment de reflexió, una breu pausa per veure com es mou el món, com va a l’espai i com estem: perquè asseguts, fem les mateixes voltes que els planetes, estem collats, la gravetat ens impedeix sortir.

Unes línies, uns colors, un volum per sentir-se apartat fora d’allò comú per uns instants.

Com diu l’autor:

“Que n’és d’avorrit, que tot tingui raó i explicació! El misteri és un camí d’activitat, una excitació per a la curiositat. Segui tranquil, i miri les coses que es mouen!”

Un momento de reflexión, una breve pausa para ver como se mueve el mundo, como va en el espacio y como estamos: por que sentados, hacemos las mismas cosas vueltas que los planetas estamos collados, la gravedad nos impide salir.

Unas líneas, unos colores, un volumen para sentirse apartado, fuera de allí como por unos instantes.

Como dice el autor:

“¡Es aburrido, que todo tenga razón i explicación! El misterio es un camino de actividad, una excitación para la curiosidad. ¡Siéntese tranquilo, y mire las cosas como se mueven!”

Text in english

Texte en français