Finalitzen les obres de consolidació de l’ermita de Sant Sebastià

Els treballs han consistit en la reparació de les esquerdes de la nau i la volta, la substitució de la coberta i l’estabilització estructural dels murs, principals patologies identificades en un estudi encarregat pel Servei de Patrimoni Local de la Diputació de Barcelona l’any 2015

El mes de maig del 2019 es van iniciar les obres de consolidació de l’ermita de Sant Sebastià basades en reparar les esquerdes de la nau i la volta, substituir part de la coberta i estabilitzar estructuralment els murs. Aquestes s’han finalitzat aquest mes de gener i han tingut un cost d’uns 76.000 euros – finançats per la Diputació de Barcelona – i han estat executades per l’empresa Mulé Calaf.

L’objectiu de la rehabilitació ha estat recuperar la imatge original de l’ermita i aprofundir en el coneixement històric, constructiu, artístic i simbòlic del bé per millorar el seu valor patrimonial, respectant i mantenint la imatge consolidada del monument. A més, també ha permés garantir les condicions de conservació i manteniment, salubritat i de condicionament ambiental.

Aquesta projecte va sorgir després que l’Ajuntament de Calaf demanés a través del catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona en l’exercici del 2014 la redacció d’un estudi previ per a la consolidació de l’ermita de Sant Sebastià. A partir d’aquí, el 2015, el Servei de Patrimoni Local de la Diputació, va encarregar un estudi arquitectònic on es realitzava una diagnosi de l’ermita, identificant no només les patologies que l’afectaven, sinó les seves causes i proposant diferents fases d’intervenció per restaurar la capella. L’estudi definia diferents fases i en una inicial es detallaven les obres que s’han realitzat actualment.

Un cop finalitzades les obres, l’ermita de Sant Sebastià de Calaf tornarà a estar oberta al públic cada diumenge de 10h a 14h.